ADGANGSKRAV

Som privat udbudt uddannelse er uddannelsen ikke omfattet af de statslige bekendtgørelser om optagelseskrav.

Men klassificeret som videregående uddannelse er det et formelt krav;

 

at ansøgeren har gennemgået 12 års skolegang eller har tilsvarende erhvervserfaring.

 

Derudover er det et krav fra skolens side at;

1) Ansøgeren er minimum 18 år gammel ved ansøgningstidspunktet.

2) Der indsendes en motiveret ansøgning. 

3) Personligt tidligere udført kreativt arbejde skal fremvises.

(Alternativt stilles en kreativ opgave.)

4) Interview med skolens ledelse og tilstedeværende lærere.

 

Optagelse sker efter skolens ledelse og lærerkorps har gennemgået ansøgningen og et interview har fundet sted. Dette interview kan ske ved fysisk fremmøde eller online alt efter omstændighederne.

(Hvis der mangler elementer i ansøgningen som der er bedt om forbeholdes retten til at afvise ansøgeren uden grund)

 

Under interviewet lægges der vægt på følgende;

Studieegnethed

Motivation

Passion

Erhvervssigte

 

Endelig optagelse, betinget optagelse eller afslag meddeles baseret på ovenstående kriterier, snarest efter interviewet.

 

Skolen kan fravige og yde dispensation fra disse krav i enkelte tilfælde.

 

MERIT

Skolen kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at gennemført uddannelse eller dele heraf fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse/uddannelsesinstitution giver merit. Forudsat at der er fremsendt dokumentation for afsluttede fag eller studieretning 

 

UNDERVISNINGSHONORAR

Undervisningshonoraret er pt. DKK 164.000,- for de 2 år. Betalingen dækker 24 måneder og betales i 4 rater af DKK 25.000,- og 4 rater af DKK 16.000,- Hver rate betales kvartalsvis forud og dækker 3 måneder.

Ved indmeldingen indbetales et obligatorisk depositum på DKK 8000,- som fratrækkes 1. rate.

For øvrige betingelser henvises til uddannelsesaftalen, der underskrives ved optagelse.

 

SU

Uddannelsen er SU-berettiget. De studerende modtager, udover den almindelige SU, et forhøjet beløb idet der skal betales undervisningshonorar.

Læs mere om SU og vilkår.

 

Ønsker du at søge optagelse bedes du udfylde formularen herunder. Herefter kontakter skolen dig med henblik på en motiveret ansøgning og yderligere information.

Ønsker du yderligere information iden du søger optagelse bedes du kontakte skolen via vor kontaktinformationer.

Ansøgning om optagelse

August 2024
Februar 2025