Cookie- og privatlivspolitik (GDPR)

 

For Københavns Mode- og Designskole (Herefter ”Skolen”) er det vigtigt at anerkende beskyttelsen af privatlivets fred og sikkerhed for dine personlige oplysninger. Vi leverer denne fortrolighedserklæring for at hjælpe dig med at forstå, hvad vi kan gøre med alle personlige oplysninger, som vi får fra dig. Ved at give dine personlige oplysninger til os, markerer du din accept af denne fortrolighedserklæring og accepterer, at vi kan indsamle, bruge og videregive dine personlige oplysninger som beskrevet heri. Hvis du ikke accepterer denne erklæring, skal du ikke give dine personlige oplysninger til os via dette websted.

 

ANVENDTE PARAGRAFFER

Efter reglerne i persondataforordningen skal skolen som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Skolen registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, dvs.  helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9. Behandling af følsomme persondata i forskningsprojekter er omfattet af databeskyttelseslovens § 10. Efter databeskyttelsesloven må skolen alene behandle følsomme personoplysninger og oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, hvis det sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

 

BEHANDLING OG OPBEVARING

Skolen behandler persondata strengt fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i skolens IT-system. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i vort journalsystem.

Skolen gemmer oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis skolen overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre skolen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder eller fagforeninger/tillidsrepræsentanter. Fagforeninger og tillidsrepræsentanter betragtes i den henseende som selvstændige dataansvarlige.

 

DATAINDSIGT

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til skolen med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i skolens systemer.

 

BERIGTIGELSE AF OPLYSNINGER

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede skolen om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at skolen retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.

Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne til det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at skolen ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

 

INDSIGELSE

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, med mindre skolen behandler oplysningerne som led i en opgave, som skolen har fået pålagt af andre myndigheder.

 

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE OG SLETNING AF OPLYSNINGER

Hvis skolen har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Skolen kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som skolen har registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne slettes også, hvis den registrerede tilbagekalder samtykket til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i skolens journalsystem.

 

KLAGE TIL DATATILSYNET

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

 

COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR WEBSIDER

Københavns Mode- og Designskole (www.modeogdesignskolen.dk) benytter cookies til trafikmåling og optimering af vores website.

 

HVAD ER COOKIES?

Cookies er små filer, der downloades til din computer for at forbedre din brugeroplevelse. I Danmark er det lovpligtigt for et website at gøre brugeren opmærksom på, at der bruges cookies på siden. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

 

COOKIES PÅ VORES SITES

Vi anvender cookies til at samle statistik, via den udbredte statistiktjeneste Google Analytics, om vores brugeres besøg til at forbedre brugeroplevelsen og funktionaliteten på vores site.

 

ÆNDRE COOKIE-INDSTILLINGER

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Hvis du fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger efter afsnittet om markedsføring længere nede.

 

SOCIALE MEDIER

Skolen viser indhold fra en række sociale medier, som Facebook og Instagram, på vores websider. Her sættes cookies for bl.a. at huske indlogning.

Der sættes cookies fra:

Facebook

Instagram

Disse cookies indsamler både anonyme data og personhenførbare data – bl.a. IP-adresse og besøgt side, og kan dele data med tredjepart. Hvis du samtidig med dit besøg er logget ind på én af tjenesterne, er det muligt for dem at kombinere de data med din profil.

Du kan administrere den måde, Facebook personaliserer annoncer til dig, her:

https://www.facebook.com/help/247395082112892

Du kan administrere den måde, Instagram personaliserer annoncer til dig, her:

https://help.instagram.com/1415228085373580

 

MARKEDSFØRING

Skolen bruger cookies til markedsføring af f.eks. uddannelsen eller kurser. Cookies bruges til at målrette kampagner og til at følge op på effekten af kampagner. Til dette formål bruger vi bl.a.:

Google Adwords

Facebook

Instagram

Disse cookies gemmer både anonyme data og kan også gemme personhenførbare data. Udbyderne kan dele data med tredjepart.

Hvis du ønsker, at ændre i cookie-indstillingerne for denne side, kan du gøre det via vor 

COOKIE-DEKLARATION 

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved f.eks. tilmelding til et arrangement, tilmelding til et nyhedsbrev, mv. Her indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, uddannelsesretning eller interesser. Københavns Mode- og Designskole videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart.

 

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge Databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

 

KONTAKT VEDRØRENDE PERSONOPLYSNINGER

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Viser det sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har også ret til at blive slettet fra Skolens it-systemer (Right to be erased) og ret til, at al historik om din adfærd slettes (Right to be forgotten).

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du ønsker at få besked om hvilke data, skolen har om dig, skal du kontakte skolen via nedenstående kontaktoplysninger.

 

EJEROPLYSNINGER

 

Dette website udbydes af:

Københavns Mode- og Designskole / Copenhagen Academy of Fashion Design

Århusgade 88, 5. sal

2100 København Ø.

Danmark

+45 33 32 88 10

info@modeogdesignskolen.dk