Broderi for Kunst og Design

En professionalisering i broderihåndværket

Skal broderi tjene et design, udvikles det på linje med tøjets eller genstandens konstruktion og proportioner. Broderiet formes og tilrettelægges i forhold til den kontekst hvori de skal indgå, her er det bl.a. bevægelse og lys-virkninger der har afgørende effekt på resultatet. 

Det er i det komplicerede sammenspil mellem at mestre et håndværk og eksperimentering på tværs af materialer og faggrænser at brodeurer og brodeuser skal udøve og udvikle deres færdigheder og talent.

Formål

Den certificerede fulde uddannelse skal give en professionel tilgang til faget baseret på et grundigt teknisk og faglig grundlag.

Den enkelte studerende kan med udgangspunkt i de forskellige modulers læringsmål videre-udvikle sine egne specialiseringer.

Derudover opnås kompetence der kan benyttes til udvikling af egne produkter med kommercielt formål, herunder, pris-beregning, sourcing, præsentation samt samarbejdsformer med private kunder, designere, kunstnere m.fl.

 

Læringsmål

1- at lære broderiteknikker, særligt indenfor couturebroderi.

2 - at få kendskab til og opøve forskellige processer i at tilrettelægge et broderi.

3 - at opnå en bred viden om forskellige broderikulturer, fra eksempelvis folkelige broderier til luksusindustrien i Europa, Skandinavien og den øvrige verden.

4 - at tilvejebringe det gode samarbejdet mellem f.eks designer og andre håndværksteams i udviklingen af et broderidesign samt prissætning.

5 - at indarbejde præsentation og kvalitetssikring for det færdige produkt.

4 Moduler, 2 år

Uddannelsen er opbygget af 4 moduler, der hver svarer til 1 semester. Hvert modul består af 5 undervisnings-weekender (ialt 95 lektioner á 50 minutter pr semester.)

Undervisningen foregår fra 09.00 til kl. 17.00 afbrudt af en frokostpause på 30 minutter.

Herudover skal der påregnes hjemmearbejde til opøvning af teknikker, opsøgende arbejde samt løsning af stillede opgaver.

Ved starten af hvert modul udleveres det fulde kompendium for semestret. Kompendiet tjener som dokumentation for det gennemførte modul.

Hvert modul der afsluttes med en fagprøve som bedømmes efter 7-trins skalaen (ECTS) udløser 15 ECTS-points pr. modul.

Efter gennemførsel af det fulde 2-årige program, semester-prøver den afsluttende eksamination udstedes et titel-diplom (Brodeur/Brodeuse) samt et ECTS-diplom. (60 ECTS-point)

Titel-diplom udstedes KUN ved gennemførsel af den fulde uddannelse.

Undervisningen er tilrettelagt så den sikrer elevens faglige og tekniske progression bedst muligt. De opøvede teknikker i hvert modul føres med videre og bruges i mere komplicerede problemstillinger og løsninger heraf.

Undervisningen varetages af uddannelseslederen som suppleres af specialiserede gæstelærere og foredragsholdere.

Prøver bedømmes af uddannelseslederen samt en ekstern censor.

MODUL I - DET INTEGREREDE BRODERI

I det første modul lærer du at tilrettelægge et broderi som en integreret del i  mønsterkonstruktionen af en beklædningsgenstand.

Du får et indgående kendskab til det professionelle broderi-håndværk, dets redskaber og processer fra f.eks tegning og den videre overføring til stoffet.

Vi arbejder med hvor og hvordan man indhenter viden om forskellige broderikulturer, know-how og deres repræsentative betydninger.. 

 

Broderiteknikker: Fladsyning, schattérbroderi, Perle- og paillet-tamburering, ophøjet broderi med flere.

MODUL II - DET SELVSTÆNDIGE BRODERI

Dette forløb handler om at udvikle og tilrettelægge broderier som indgår i selvstændige dele af et outfit, f.eks lommer, kraver- og manchetstykker eller tekstile smykker. Vi opøver elegante afslutninger, overgange, border og kanter der sammen med broderiet bliver en del af finish.

Vi ser på proces- og redskabsmæssige løsninger og sikrer kvaliteten for det selvstændige broderede stykke (piece). Dertil skal der arbejdes med de forskellige greb til oversættelse af det naturalistiske billede til stiliseret broderi. 

Broderiteknikker : Bånd, possement- og chenillebroderi som nedlagt syning. Ophøjet broderi. Guldbroderi (kantillebroderi). Andre teknikker:  Kantsømme, rå kanter, frynser m.m...

MODUL III - DET PÅSATTE OG DET FORANDRENDE BRODERI

Med afsæt i de tilegnede processer og teknikker fra modulerne I og II, skal broderierne udvikles med henblik på applikation på eksisterende beklædning. Det påsatte broderi stiller særlige krav til materialesammensætninger og processer for deres montering.

Dertil skal vi se på hvordan broderi kan indgå som konstruktions- og udtryksforandrende elementer i beklædningen, herunder dets potentiale for klæders livsforlængelse og customizing til det unikke udtryk.

 

Broderiteknikker: applikation, sammensyning, sammentrækssyning m.fl.

MODUL IV - BRODERI OG ENTREPRENØRSKAB

I sidste modul er der fokus på at skabe det gode samarbejde mellem brodeuse/brodeur og designere, scenografer eller kunstnere samt andre håndværksfag hvori broderi indgår.

Der etableres tværfaglige samarbejder i forbindelse med den afsluttende eksamensopgave, hvor eleven skal være medskabende i en konkret stillet opgave. Der undervises i den forbindelse i de kommercielle aspekter af arbejdet som brodeur/brodeuse.

 

Særlig fokus på dokumentation af udviklingsarbejdet, prissætning og kvalitetssikring, Dertil vil der være undervisning i at skabe gode visuelle og sproglige fortællinger.

UNDERVISERE

Broderiuddannelsen ledes og undervises af brodeuse Berthe Bramsen som er født og opvokset i Paris og er uddannet i Broderie d´art fra fransk håndværkerskole i 1981 herunder med specialisering i broderier til den franske Haute Couture.

Berthe Bramsen har arbejdet i det velrenommerede broderi-værksted Madame Lanel i Paris og har drevet broderivirksomhed i DK siden 1991 hvor hun løser unikaopgaver for kunstnere, scenografer og designere.

Med de mange års erfaringer i at udvikle og udføre broderier, har Berthe et solidt fundament bag sig. Dertil har Berthe en bachelor i historie fra Københavns Universitet, 2012, samt uddannelse som tekstilformidler i 2002.

Du kan møde og læse mere om Berthe Bramsen her

Der tilknyttes en række gæstelærere og foredragsholdere til de forskellige moduler, samt eksterne censorer ved fagprøverne. (Fremmedsprog kan forekomme, men her sørger skolen for oversættelse.)

LÆRINGSMILJØ

Det fælles læringsmiljø bidrager til gensidig inspiration og erfaringsudsveksling. Vi anser det som lærerens primære opgave, udover det faglige, at skabe rammerne for den kollektive undervisning og samtidigt bidrage til tryg selvstændig udvikling.

Holdet vil minimum bestå af 6 og maksimalt 10 elever, da der skal gives grundig og individuel vejledning.

Undervisningen foregår i skolens store åbne studio der bader i lys og med gode køkken faciliteter. Med diverse maskiner, presseborde, broderirammer og et bredt materialeudbud er skolen velegnet til både broderi- og skrædderfaget.

BESØG UDE AF HUSET OG STUDIETURE

Under forløbet vil der blive arrangeret relevante ture ud af huset, desuden vil vi arrangere en studietur til Paris i løbet af første eller andet modul. Her vil vi blandt andet besøge udstillinger, værksteder og leverandører til den franske Haute Couture.

Deltagelse i studieturen er naturligvis ikke obligatorisk, men det anbefales at man deltager. Information om datoer samt pris for deltagelse i studieturen vil blive annonceret i løbet af første semester.

ADGANGSKRAV OG PRAKTISK INFORMATION

Til broderi-uddannelsen er der ingen formelle optagelseskrav, men der skal indsendes en motiveret ansøgning. Efter gennemgang af ansøgningen indkaldes til samtale med uddannelseslederen samt skolens ledelse.

I ansøgningen og under samtalen lægges der vægt på:

 

Tidligere håndværksmæssig erfaring eller uddannelse

Motivation

Passion

 

Endelig optagelsebetinget optagelse eller afslag meddeles baseret på ovenstående kriterier, snarest efter interviewet.

Vi gør opmærksom på at der er maksimalt 10 elever på holdet!

Skolen kan fravige og yde dispensation fra disse krav i enkelte tilfælde.

 

UNDERVISNINGSHONORAR

Undervisningshonoraret er pt. DKK 62.000,- for de 2 år. Betalingen dækker 4 semestre og betales i 4 rater af 15.500,-.

Ved indmeldingen indbetales et obligatorisk depositum på DKK 7.500,- som fratrækkes 4. rate.

Broderi-ramme, skafter og 2 nåle samt materialer til studieprøver er en del af undervisningshonoraret.

Materialer til semesterprøver, den afsluttende eksamen samt eventuelle studieture er ikke inkluderet i undervisningshonoraret.

For betalingsdatoer og øvrige betingelser henvises til uddannelsesaftalen, der underskrives ved optagelse.

 

UNDERVISNINGSDATOER MODUL 1, FORÅRET 2023

28-29/1, 4-5/2, 25-26/2, 18-19/3, 22-23/4. (Dato for prøve-eksamination kommer senere)

 

SU

Uddannelsen er ikke su-berettiget.

 

Ønsker du at søge optagelse bedes du udfylde formularen herunder. Herefter kontakter skolen dig med henblik på en motiveret ansøgning og yderligere information.

Ønsker du yderligere information inden du søger optagelse bedes du kontakte skolen direkte. (Se vore kontakt-oplysninger nederst på siden)

Ansøg om optagelse

Broderi-uddannelsen