Uddannelsesforløbet

 

Formål

På Københavns Mode- og Designskole arbejdes der med beklædningsdesign.

Igennem hele uddannelsesforløbet lægges der stor vægt på, at udvikle de studerendes kreative

evner ved, at give dem en kunstnerisk og visuel fornemmelse for godt design,

kombineret med grundig faglig kunnen i de forskellige discipliner.

Sideløbende med uddannelsen får de studerende også et indblik i erhvervslivets mange

facetter og krav, via virksomhedsbesøg og besøg fra eksterne samarbejdspartnere,

så de ikke står uforberedte, når de senere skal ud på arbejdsmarkedet.

Skolens designuddannelse er normeret til 2 år.

Efter studiet er den studerende fortrolig med principperne i designprocessen og

kollektionsopbygningen samt tilegnet sig faglige færdigheder på det tekniske og formmæssige

plan.

 

Studiestart

Skolen har løbende optagelse til studiestart hvert år i august og februar.

Undervisningen foregår fra mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.30 og skoleåret forløber

fra primo august til ultimo juni eller primo februar til ultimo januar.

 

Karaktergivning og Eksamen

Elevernes indleverede projekter bedømmes efter den danske 7-trins skala

der oversættes direkte til den europæiske ECTS-skala.

Diplomerne udformes på engelsk og karaktererne påføres både

efter 7-trins skalaen og ECTS. Dette letter optagelsen på udenlandske universiteter,

hvis eleven ønsker, at studere videre.

Efter et helt studieforløb, tildeles eleven 120 ECTS-point.

Kunstneriske Fag

Designproces, moodboards, illustrations-teknik, mode-historie, arbejdstegning og præsentation.

Disse kundskaber videre-udvikles kontinuerligt igennem projekt-forløbene, hvortil der skal indleveres design-portfolier.

Tekniske fag

Tilskæring, mønsterkonstruktion, graduering, drapering og syning.

Alle de studerende laver grundmønstrene i standard-størrelse og efter egne mål. Mønstrene i egne mål syes op og rettes til på den enkelte. Dette øver eleven i, at drapere og rette til direkte på kroppen. Derudover oparbejdes sy-kundskaberne og de finere teknikker der bruges i de rigtige materialer under projekt-forløbene.

 

1. år/basisår

Her udvikles de grundlæggende principper indenfor: tegning, illustration og arbejdstegning, Idéudvikling og opbygning af Moodboards, mønsterkonstruktion, syning, graduering og drapering. Der løses opgaver indenfor damebeklædning. Endvidere udføres opgaver indenfor området overtøj og undertøj. De studerende udfører 3 selvstændige design projekter med udarbejdelse af præsentations-materiale.

2. år/Speciale-år

Eftersom den studerendes tekniske niveau bliver højere arbejdes der med mere avancerede metoder i de forskellige discipliner. Her arbejdes der bla. med herrebeklædning, teenage- og børnebeklædning. Året er mere erhvervsorienteret, så det er nu, at den studerende igennem projektforløbene udvikler sin personlige stil og forberedes på det krævende erhvervsliv. Selv om årets opgaver målrettes mod erhvervslivet og jobsøgningen gives der stor frihed til, at udvikle både originalitet, talent samt personlig stil. Desuden trænes den studerende i at indgå som del af et team under et projektforløb. Igen udføres 3 komplette kollektioner, inden den studerende påbegynder sin eksamen, der afsluttes med eksamination foran 2 eksterne censorer fra branchen. 

 

Praktisk

Eleverne skal medbringe egne redskaber og materialer til undervisningen, såsom sakse, nåle osv. Ydermere skal eleverne medbringe egen lap-top med Adobe Cloud-pakken installeret, idet der arbejdes med disse programmer i undervisningen. Vi anbefaler, at vente med at installere Cloud-pakken indtil man har modtaget sit studiekort og kan få rabat.